Opština Odžaci je opština u Vojvodini i pripada Zapadnobačkom okrugu. Čini je 9 naselja u kojima na 411 km2 živi oko 31.000 stanovnika višenacionalnog sastava. Svojom zapadnom granicom opština se naslanja na državnu granicu sa Republikom Hrvatskom.. Centralno naselje predstavljaju Odžaci i oko njega su gotovo radijalno skoncentrisana ostala naselja opštine. Udaljenost od nekih važnijih gradskih centara: Odžaci - Beograd -139 km Odžaci - Niš -378 km Odžaci - Novi Sad -57 km Odžaci - Subotica -96 km. Jedno od znamenitosti ovog područja je statueta „Crvenokosa boginja“ (boginja plodnosti)stara 7000 godina a koja je pronađena 1989. godine. Druga znamenitost nalazi se na ulazu u Odžake, duž regionalne saobraćajnice iz pravca Sombora, nalazi se drvored monumentalnih platana, a 1978. godine zaštićen je kao spomenik prirode.

Opština - Mesto

ODŽACI, SELO DERONJE, SELO RATKOVO

Datum Naziv Kontakt
April MEĐUNARODNA IZLOŽBA PASA SVIH RASA - CACIB Kinološko društvo „Odžaci“
025/5746 520
http://www.kdodzaci.org.rs
Jul TAKMIČENJE U RUČNOM KOŠENJU ŽITA „STARINSKA ŽETVA“ KUD “Seferin"
063/8657 637
27. Avgust - 03. Septembar DANI LIKOVNE KOLONIJE „RAFAILO MOMČILOVIĆ“ Društvo likovne kolonije „Rafailo Momčilović“
025/872 311
Avgust „GITARIJADA RATKOVO“ Kulturno-edukativni centar
060/4449 536
http://www.gitarijadaratkovo.com
Septembar „ODŽAČKI POLUMARATON“ AK „Оdžaci“
060/3333 331
http://www.odzackimaraton.com
05. Oktobar MEĐUNARODNI KARATE TURNIR „ZLATNA PESNICA“ Karate klub „Mladost“ i Šoto Kang karate Savez Srbije
064/9276 090