Opština Leposavić je najsevernija opština južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Površina joj je 750 km², i nalazi se u dolini Ibra. Ograničena je sa istoka padinama Kopaonika, sa zapada padinama Rogozne, i obuhvata 72 sela sa ukupno 18.500 stanovnika. Neka naselja koja su danas u ovoj opštini su tek 1953. godine pripojena Kosovu i Metohiji (Lešak, Belo Brdo, Vračevo, Berberište)

Opština - Mesto: LEPOSAVIĆ, SELO LEŠAK

Datum Naziv Kontakt
Jul SMOTRA IZVORNE NARODNE MUZIKE "AKORDI LEŠKA" Centar za kulturu „Sava Dečanac“
028/83 057
http://www.savadecanac.org