Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije, u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske, na jugoistočnim padinama Kopaonika i severnozapadnim padinama Radan planine. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topličkom okrugu. Graniči se sa opštinama: Brus, Blace, Prokuplje, Medveđa, Podujevo (KiM) i Leposavić (KiM). Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i političko-administrativnom granicom Kosova i Metohije. U ovom delu nalaze se dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac.

Površina opštine iznosi 952 km² što čini 42,7% od ukupne površine Topličkog okruga ili 1,7% površine centralne Srbije. U opštini se nalazi jedno gradsko i 89 seoskih naselja, od kojih prema poslednjem popisu iz 2002. godine, četiri više nema stanovnika, i to sve prema Kosovu i Metohiji. Prema popisu iz 2002. godine, u opštini je živelo 21.608 stanovnika, od toga u seoskim naseljima oko 35%. Po popisu iz 1953. godine Opština Kuršumlija je imala 39.772 stanovnika! Prosečna naseljenost u opštini po -{km}-² iznosila je 23 stanovnika, što je dva puta manje od prosečne naseljenosti Topličkog okruga i četiri puta manje od naseljenosti Centralne Srbije. U nacionalnoj strukturi dominiraju Srbi 94,7% sa malim učešćem Crnogoraca 2,7%, Roma i drugih.

Opština - Mesto: KURŠUMLIJA, ĐAVOLJA VAROŠ

Datum Naziv Kontakt
19. Januar PLIVANJE ZA BOGOJAVLJENSKI KRST Palih boraca 15, 18430 Kuršumlija
027/ 385 881
027/ 380 963
http://www.tokursumlija.rs
April MEĐUNARODNA FOTO KOLONIJA „ĐAVOLJA VAROŠ“ Palih boraca 15, 18430 Kuršumlija
027 380 963
027 385 881
http://www.tokursumlija.rs
to.kursumlija027@gmail.com, tokursumlija@mts.rs
Jun "KULTURNO LETO" Palih boraca 15, 18430 Kuršumlija
027 380 963
027 385 881
http://www.tokursumlija.rs
to.kursumlija027@gmail.com, tokursumlija@mts.rs
20. Jul - 21. Jul "KURŠUMLIJSKA GITARIJADA" Palih boraca 15, 18430 Kuršumlija
Kancelarija za mlade
027/385 025
027 380 963
027 385 881
http://www.tokursumlija.rs
to.kursumlija027@gmail.com, tokursumlija@mts.rs