Opština Kikinda se nalazi u AP Vojvodina i spada u Severno-banatski okrug. Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 782 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 70.594 ha, a na šumsku 214 ha). Centar opštine je grad Kikinda. Opština Kikinda se sastoji od 10 naselja. Po podacima iz 2002. godine u opštini je živelo 67.002 stanovnika. Opština Kikinda se prostire u severnom delu Banata i obuhvata prostor od 782 km2. Opštinu čine grad Kikinda i 9 naseljenih mesta: Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan. Sedište opštine je u gradu Kikindi. Grad je tipično naselje panonskog tipa, izgrađeno po principima terezijanske epohe. Na prostoru oko grada nalaze se bogati tragovi ostataka starih i isčezlih kultura i civilizacija. Brojne humke, nekropole i mnoga arheološka nalazišta u okolini svedoče da su ovde ljudi živeli u organizovanim zajednicama i pet hiljada godina pre nove ere. Ovo područje je bilo privremeno ili trajnije boravište pripadnika mnogih naroda koji su pristizali u panonsku niziju. Tu su tragovi kultura mlađeg kamenog i bronzanog doba, keltske civilizacije, dačana, sarmata... Danas je Kikinda moderan industrijski grad sa brojnim razvijenim zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama.

Opština - Mesto: KIKINDA, SELO MOKRIN

Datum Naziv Kontakt
08. April VASKRŠNJE SVEČANOSTI
SVETSKO PRVENSTVO U TUCANJU USKRŠNJIM JAJIMA
Mesna zajednica Mokrin i Srpska pravoslavna crkvena opština
0230/ 461 210
01. Jul - 31. Jul MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SKULPTURE OD TERAKOTE „TERA“ CLPU "Tera"
0230/426 508
http://www.terra.rs
01. Septembar - 02. Septembar „MAMUT FEST“ Narodni muzej Kikinda
0230/ 421 239
http://www.muzejkikinda.com
22. Septembar - 23. Septembar "DANI LUDAJE" Opština Kikinda
0230/410 127
www.kikinda.org.rs
19. Novembar - 30. Novembar „SOVEMBAR-MESEC SOVA UŠARA“ Opština Kikinda
0230/410 127