Na međunarodnom putu Beograd - Novi Sad - Subotica - Mađarska, na padinama Telečkih brežuljaka, u dolini reke Krivaje, smeštena je Bačka Topola na površini od 596 km2. Udaljenost od Beograda je 153 km, a od Novog Sada 70 km. Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor. Prema poslednjem popisu 2002. godine, opština Bačka Topola ima ukupno 38.242, a grad Bačka Topola 16.600 stanovnika. Nacionalna struktura stanovništva je sledeća: Mađari – 59%, Srbi – 30%, Crnogorci – 1,4%, Rusini – 0,8%, Slovaci – 0,5%, ostali – 8,3%. Od 1462. godine ovo područje je feudalno imanje, a u XVI veku veće naseljeno mesto koje kasnije naseljavaju Srbi, Mađari, Slovaci, Hrvati, Rusini, Crnogorci i drugi. Od 1873. godine, kada je uvedena železnička pruga Subotica - Novi Sad, Bačka Topola se ekonomski brže razvija.

To je raskrsnica za šest pravaca u području srednje i severne Bačke. U Bačkoj Topoli su značajne građevine s karakteristikama baroknog stila, a katolička crkva (1905) je u pseudogotskom stilu (toranj visok 74 m). U Bačkoj Topoli su razvijeni zanatstvo i trgovina, zatim industrija nameštaja, metalnih proizvoda i testenine, mlinarstvo i drugo. Na 13.5 km (preko Bajše) od Bačke Topole je Poljoprivredno-turistički kombinat "Panonija", a 6 km u pravcu Subotice poljoprivredno dobro "Zobnatica" s čuvenom ergelom konja (osnovana 1750). U "Zobnatici" se gaje konji engleske polukrvne rase "bački konj", pobednici mnogih nacionalnih i internacionalnih takmičenja.

Opština - Mesto: BAČKA TOPOLA

Datum Naziv Kontakt
11. Maj - 13. Maj "MARKOVDANSKI SUSRETI DECE I PESNIKA" Udruženje "Panonski dečji grad"
024/725 104
15. Jun - 17. Jun MEĐUNARODNI MOTO SUSRET MK "Sinovi severa"
064/2280 514
http://www.sinovisevera.com
19. Avgust "SELJAČKA OLIMPIJADA" Udruženje poljoprivrednih proizvodjačа
024/712 403
07. Septembar - 09. Septembar SAJAM POLJOPRIVREDE, INDUSTRIJE I VAŠAR ZANATA "EXPO" Opštinska unija
024/712 403
15. Septembar "KARNEVAL MEDA" Dom kulture Bačka Topola
024/713 515
http://www.domkulturebt.org
04. Novembar „SARMIJADA“ Udruženje „Origo“
024/713 515